ReadyPlanet.com


รับว่าความ รับฟ้องคดี รับต่อสู้คดี รับทวงหนี้ รับเร่งรัดหนี้ รับสืบทรัพย์ รับบังคับคดี รับจดทะเบียน


สำนักกฎหมาย ฐานนิติ (  THANNITI LAW OFFICE   )

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร 

รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆ ทุกประเภท

รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี

รับว่าความ คดีแรงาน ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทดแทน ค่าเสียหาย  

ให้คำปรึกษาปัญหาคดีแรงงานฟรี

รับว่าความ คดีเช็ค เช็ค  ทั้งคดีแพ่ง อาญา

รับว่าความ คดีมรดก จัดการมรดก แบ่งมรดก มรดก ที่ดิน เวนคืน อุทธรณ์เวนคืน

รับว่าความ คดีครอบครัว หย่า ฟ้องหย่า สินสมรส อำนาจการปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู

รับว่าความ คดีละเมิด ค่าเสียหาย ประมาท ถูกรถชน เหตุอันเกิดจากรถยนต์ ขอรับเงินประกันภัย

รับแปลเอกสาร  รับรองเอกสาร โดย ทนายความ โนตารี่  พับพลิค รับปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการ

ลงทุนชาวต่างชาติ, work permit, visa, จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ

รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอใบอนุญาต

รับเขียนอุทธรณ์ ฎีกา รับแก้อุทธรณ์ ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ เพิกถอนการขายทอดตลาด ขอกันส่วน

ขอรับชำระหนี้ ขอเฉลี่ยทรัพย์ ขัดทรัพย์

 

อัตราค่าบริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ตามหนี้ สืบทรัพย์ และบังคับคดี

 

1.รับทวงหนี้ รับเร่งรัดหนี้ รับตามหนี้ (ยังไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี)

            1.1 ผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์ออกค่าใช้จ่าย สำนักงานคิดค่าจ้างเหมาร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ผู้

ว่าจ้างได้รับชำระจริง

            1.1 ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเหมาเรื่องละ 5,000 บาท สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ 30 ของจำนวนเงิน

ที่ผู้ว่าจ้างได้รับชำระจริง

 

2.รับสืบทรัพย์และบังคับคดี (ศาลพิพากษาให้จำเลย/ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว )

            2.1 ผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์ออกค่าใช้จ่าย สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้าง

ได้รับชำระจริง (ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรมบังคับคดี สำนักงานเบิกตามจริงหรือตามใบเสร็จ )

            2.2 ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเหมาคดีละ 10,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม) สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ

30 ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้จริง

 

            การดำเนินงานทุกขั้นของ สำนักกฎหมาย ฐานนิติ ปฏิบัติงานโดยทนายความและนักกฎหมาย

วิชาชีพ  โทร.02-9181313,085-811-9595, E-mail: thaicyberlaw@yahoo.com   หรือติดต่อตรวจสอบ

ข้อมูลได้ที่http://www.thanniti.com/ผู้ตั้งกระทู้ สำนักกฎหมาย ฐานนิติ :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-30 18:20:07 IP : 124.120.46.107


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล